Acasă

Bine aţi venit pe pagina de internet a proiectului „Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale”, proiect cofinanţat de Fondului Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Ne propunem să intervenim într-un domeniu major precum „Calitatea în învăţământul superior” având drept axă prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.

Grupul ţină este reprezenat de masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale, dar şi membrii ai structurilor de conducere şi comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate.

Intenţionăm să contribuim la îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi de cercetare ale acestora conform normelor impuse de Stategia Lisabona şi Stategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013.

Prin acest program încercăm să răspundem cerinţelor şi nevoilor potenţialului de dezvoltare al societăţii româneşti prin asigurarea formării profesionale a 150 de masteranzi care vor beneficia de studii realizate la un nivel calitativ superior, dar şi de burse şi stagii de practică profesională.

Proiectul răspunde nevoilor grupului ţintă privind:

  • Crearea condiţiilor de învăţare flexibilă pe tot parcursul vieţii
  • Dezvoltarea ofertelor de educaţie şi formare în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
  • Validarea şi recunoaşterea învăţării anterioare
  • Posibilitatea continuării/dezvoltării/finalizării prin practici profesionale a unor teme -subiecte de interes pentru masteranzi
  • Asigurarea accesului la resursele altor instituţii în vederea formării continue.

Ajutor și asistență

Vă rugăm să utilizați pagina de contact pentru mai multe informații despre cum puteți obtine ajutor și asistență.