Școala de vară

Prezenta metodologie se aplică tuturor cetăţenilor români, masteranzi înmatriculaţi la Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai şi Universitatea Alexandru Ioan-Cuza la masterele implicate în proiect care doresc să participe la Şcoala de vară „Diplomaţie, Relaţii Internaţionale şi Opinie Publică” care va avea loc în Sinaia în perioada 26-30 septembrie 2013. Comisia se va asigura ca toate standardele de egalitate şi non-discriminare să fie respectate.