Activități

Calendarul proiectului “Program de formare a competențelor de cercetare și profesionale pentru masteranzii din domeniul științelor sociale” va cuprinde următoarele activităţi eligibile:

  • Desfășurarea întâlnirii de debut între partenerii proiectului și elaborare plan detaliat;
  • Perfectarea acordurilor și documentelor formale pentru realizarea proiectului;
  • Identificarea nevoilor angajatorilor de pe piața muncii și corelarea curriculei și metodelor pedagogice cu nevoile identificate;
  • Organizarea și funcționarea programului de practică și burse pentru masteranzi;
  • Perfecționarea resurselor umane implicate în gestionarea programelor de masterat și a tutorilor;
  • Managementul proiectului. Monitorizarea internă a programului și asigurarea calității;
  • Desfășurarea de activități specifice de informare și publicitate pentru promovarea activităților și diseminarea rezultatelor proiectului.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.