E-BOOK

E-BOOK – Universitatea din Bucureşti

E-BOOK – Universitatea Babeş Bolyai

E-BOOK – Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Axa prioritară 1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 „Calitate în învățământul superior”
POSDRU/86/1.2/S/64088 “Program de formare a competențelor de cercetare și profesionale pentru masteranzii din domeniul științelor sociale”

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.