Parteneri

Universitatea din București

Iniţiatorul acestui proiect este Universitatea din Bucureşti reprezentată de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Acesta este una dintre cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România cu o tradiţie de peste 147 de ani. Recunoscută pe plan naţional şi internaţional, Universitatea din Bucureşti se bucură de absolvenţi de seamă ce activează în diverse sectoare ale vieţii: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Fiind unul dintre cele mai importante centre ştiinţifice din ţară, Universitatea din Bucureşti a beneficia de întâietate în competiţia naţională pentru obţinerea fondurilor de cercetare.

Universitatea din Bucureşti se bucură de o experienţă considerabilă în derularea şi coordonarea proiectelor pe fonduri structurale, printre acestea amintim:

  • „Inovarea şi dezvoltarea curriculei doctorale din perspectiva formării şi evaluării competenţelor de cercetare; corelaţii cu mecanisme de asigurare a calităţii şcolii doctorale”
  • „Program postdoctoral pentru formare cercetatori în științe”
  • „Egalitate la angajare și la locul de muncă – campanie de informare și conștientizare în vederea schimbării atitudinii sociale şi stereotipurilor la angajare și la locul de muncă”
  • „Fii pregătit pentru cariera ta”
  • „Universitate pentru viitor în societatea comunicării ”

Facultate de Sociologie şi Asistenţă Socială se fondează ca facultate de sine stătătoare în anul 1999, sociologia datând din 1896 ca disciplină în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie a Universităţii din Bucureşti. Printre obiectivele acestei instiuţii de învăţământ se regăsesc câteva comune cu ale proiectului pe care îl iniţiem:

  • Asigurarea unor specializări adaptate la cerinţele pieţei muncii
  • Încurajarea mobilităţii studenţilor prin asigurarea de burse
  • Facilitarea accesului la resursele de învăţare şi cercetare ale universităţilor din ţară şi străinătate

Website:

http://sas.unibuc.ro/

http://www.unibuc.ro/

Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca

(Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Centrul de Studii Sociale Avansate).

Universitatea Babeș Bolyai este una dintre instituţiile de învăţământ superior recunoscute pe plan naţional şi nu numai, având ca misiune să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componente culturale specific.

Cele trei specializări de care beneficiză: sociologie, anropologie şi asistenţă social pot fi predate în limba română, maghiară sau engleză în funcţie de apartenenţa etnică.

Universitatea răspunde nevoilor acestui proiect prin derularea unor programe ce promovează parteneriatul social, cooperarea interinstituţională şi interregională, precum şi cercetarea avansată.

Programele europene derulate sau în curs de derulare însumează sume importante şi sunt o garanţie a capacităţii de a îndeplini obiectivele enunţate şi asumate prin cererea de finanţare. Printre acestea amintim de “Disparităţi în utilizarea serviciilor de sănătate în regiunea de dezvoltare Nord-Vest. Patternuri şi cauze socio-economice”. Proiect CEEX: 2007-2008; valoare – 853560 Ron. Cercetarea îşi propune să radiografieze principalele decalaje în accesul şi utilizarea serviciilor de sănătate în cazul regiunii de dezvoltare Nord-Vest.

Website:

http://www.ubbcluj.ro

Universitatea Alexandru Ioan Cuza – Iași

(Facultatea de Ştiinţe Social-Politice)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza reprezintă prima instituţie de învăţământ superior moder din România ce datează din anul 1860. Deşi o universitate clasică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza este deschisă la nou şi are drept principală misiune cooperarea în domeniul cercetării, dovadă fiind premiile obţinute pentru publicaţii ştiinţifice internaţionale (2006), pentru lucrări științifice publicate în jurnale ISI (2007) precum şi fondurile atrase pentru dezvoltare în acest domeniu, dar şi colaborarea sa cu peste 250 de universităţi din srăinătate.
Avantajul său de a fi membră a unor importante asociaţii şi reţele universitare, permite schimbul de experienţă, mobilitatea studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academic, de cercetare sau strategice.

Granturi internaţionale în desfăşurare, bugetul ultimului an: 1. FP6 CIT-CT-2005-028804 EUDIMENSIONS (LOCAL DIMENSIONS OF A WIDER EUROPEAN NEIGHBORHOOD: DEVELOPING POLITICAL COMMUNITY THROUGH PRACTICES AND DISCOURSES OF CROSS-BORDER CO-OPERATION), Debut 2006, Buget 41630 Euro. 2. FP6 –SCIENCE AND SOCIETY -16, SCIENCE, EDUCATION AND CAREERS – SAS-CT-0422941-„UNDERSTANDING AND PROVIDING A DEVELOPMENTAL APPROACH TO TECHNOLOGY EDUCATION” Debut 2007, Buget 16697Euro. 3. Proiect COST A21 RESTORATIVE JUSTICE DEVELOPMENTS IN EUROPE, Debut 2006, buget 10500 euro. 4. Proiect AUF (Asociatia Universitatilor Francofone) ETAT DE DROIT ET CONFLITS DES SOURCES NORMATIVE. L’ EUROPE ET LES BALKANS, Debut 2006, Buget 3000 euro 5. Proiect Tempus 144976–TEMPUS–2008–RO- JPCR, „PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNEMENTS EN TRAVAIL SOCIAL”, debut ianuarie 2009, Buget (pe 3 ani) 125000 Euro. 5. Proiect Phare 2004/016-722.04.02 HDR, DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, Mai 2005-aprilie 2008, buget 15.000 euro.

Website:

http://www.uaic.ro